Samenleven, hoe doe je dat?

Filosofie voor kids' is een reeks boekjes die een eerste kennismaking vormen met filosofie. Ze gaan over een aantal belangrijke levensvragen en proberen op een zeer eenvoudige manier kinderen te prikkelen om na te denken over het bestaan, een eigen mening te vormen en verder te kijken dan hun neus lang is. Kinderen hebben een heleboel vragen over zichzelf, het leven, gebeurtenissen en de wereld in hun hoofd en kunnen opvoeders behoorlijk dol maken als ze ze ook allemaal stellen. Want niet op elke vraag is een antwoord. Deze boekjes willen de antwoorden niet voorkauwen, maar bieden een soort leermiddel en vooral een stimulans in de zoektocht van volwassenen samen met kinderen naar gepaste antwoorden. Door middel van een spel van vraag en antwoord wordt er een aanleiding gegeven tot nadenken, gespreksstof wordt aangeboden en discussie uitgelokt. Elk boekje rond een bepaald thema is opgedeeld in een zestal hoofdstukken. In elk hoofdstuk komt dan een vraag aan bod die verband houdt met het thema. Op de volgende bladzijden krijg je dan een aantal eenvoudige antwoorden als “ja, want ...” of “nee, want ...” en vervolgens volgen de eerder moeilijke, complexere redeneringen, zeg maar de “ja maars” die elk antwoord onderuit weten te halen. In 'Samenleven, hoe doe je dat?' zoekt de Canadese filosoof Oscar Brenifier op luchtige, humoristische wijze een antwoord op de vragen “Zou jij graag helemaal alleen zijn?”, “Ben je altijd verplicht om andere mensen te respecteren?”, “Moet je het altijd eens zijn met anderen?”, “Zijn we allemaal gelijk?”, “Zijn we allemaal verplicht om te werken?”, “Hebben we allemaal een baas en regels nodig om te kunnen samenwonen?”. Het ene hoofdstuk sluit beter bij het thema aan dan het andere en niet alle vragen en redeneringen zijn even herkenbaar, vanzelfsprekend of logisch, maar het opzet is schitterend en vooral verrassend. Op het einde van elk thema volgt er een soort van samenvatting en een aantal conclusies die dan weer nieuwe poorten naar andere vragen openen. De illustraties zijn eenvoudig, vaak zeer geestig en sluiten nauw aan bij de tekst. Een zeer toegankelijk geheel, gegoten in een aantrekkelijke vorm met een overzichtelijke indeling.