Sam in actie!

Zwijsen lanceerde weer een nieuwe reeks: toneellezen. Deze boekjes worden met twee of meer lezers hardop gelezen. Elk krijgt één of meerdere rollen toebedeeld. Zo voeren ze eigenlijk een toneelstuk op, maar dan zonder de omkadering van het decor, attributen, kostuums, enz. Het verhaal is in scriptvorm geschreven en leest heel gemakkelijk. Het zijn bijna allemaal dialogen. Dat maakt het voor de voorlezers aangenaam en afwisselend. Deze vorm van samenlezen is goed voor de concentratie: je moet als lezer goed volgen wat de ander leest, het bevordert de leesmotivatie en is een goede oefening in het lezen met intonatie.
Sam is negen jaar en een beetje een computerfreak. Mama en papa zijn gescheiden en sinds kort heeft mama een nieuwe vriend. Die vindt dat Sam maar een uurtje per dag op de computer mag. Dat vindt Sam helemaal niet leuk, maar al heel gauw krijgt ze genoeg omhanden om dat te vergeten. Ze ontmoet Ilias op het speelveldje in de buurt. Samen willen ze voetballen, maar dat gaat niet. Het speelveldje ligt bezaaid met hondendrollen. Samantha en Ilias willen daar iets aan doen. Eerst spreken ze de hondenbazen aan, dan stappen ze naar de burgemeester en interviewen ze de mensen uit de buurt. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar toch lukt het hen om de mensen te sensibiliseren. Het speelveldje is snel drollenvrij en de kinderen kunnen er weer naar hartenlust spelen.
Een verhaal dat vlot leest, humoristisch geschreven is en de nodige spanning inhoudt. Hoewel de verhaalstructuur goed is, heeft het niet bijzonder veel om het lijf. Het is een ietwat alledaags verhaal. Bij elk hoofdstuk staat duidelijk vermeld wie welke rol op zich neemt. Vooraan in het boek krijg je eerst nog een instructiepagina. Voor de volledigheid is er ook een overzicht van alle personages uit het boek.
De illustraties vullen het verhaal hier en daar wat aan, maar zijn redelijk statisch.