Rik in de klas

Met extra memospel

In dit fraai geïllustreerde prentenboek wordt een dag in de kleuterklas getekend en verteld. Eerst leren de kleuters tellen tot tien, daarna spelen ze in de speelhoekjes, waarna er tijd is voor een tussendoortje. Het hele klasje gaat naar het toilet voor de speeltijd begint. Na de speeltijd zingen ze over de rode paddenstoel van kabouter Pinnemuts. De juf begeleidt op haar gitaar, en nadien mogen de kinderen zelf muziek maken bij de cd met het paddenstoellied. En dan is het al middag; elk kind heeft wat anders in zijn lunchbox. Voor ze weer naar de klas gaan, mogen ze nog even buiten spelen. In de namiddag is het knutseltijd. Het boek besluit met enkele spelletjes.
Het memospel bestaat uit een set van stevige kaartjes met telkens twee dingen die ook in het boek staan. Wie de meeste kaartjes vindt, is de winnaar.
Je voelt dat de auteur/illustrator vertrouwd is met een dagprogramma in de kleuterschool. De beschreven activiteiten zijn echter niet altijd voor eenzelfde leeftijdsgroep geschikt. Zo is er voorbereidend lezen en rekenen, wat meer aansluit bij een derde kleuterklas, terwijl het liedje van de rode paddenstoel dan weer meer iets voor de kleinste kleuters is. Eén kindje gaat nog op het potje, de anderen gaan op de wc's. Maar het boek is zeker bruikbaar om bij de start van het schooljaar de kleuters vertrouwd te maken met een schooldag. De illustraties zijn duidelijk en aantrekkelijk door de felle kleuren.