Ridders & kastelen

In twintig korte hoofdstukken, verspreid over een dubbele pagina, evoceren auteur en illustratoren het verhaal van ridders en kastelen in de middeleeuwen. Via aantrekkelijke 3D-illustraties vernemen we het essentiële over bouw, belegering en dagelijks leven op kastelen in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en Portugal. Historische reconstructies worden omringd door klare uitleg over ridders met hun bewapening, toernooien, kruistochten en heraldiek. Een foutje: doorheen (p. 6, 9). Achterin volgt een woordenlijst en een register. Dit boek signaleert ook internetlinks naar de beste sites over het leven in de middeleeuwen.