Quique verzamelt het alfabet

Vogel Quique wil het alfabet verzamelen door op zoek te gaan naar vogels wiens naam met een bepaale letter van het alfabet begint, zoals merel, lijster, ekster enzovoort. Op het einde ontdekt hij ook drie fantasievogels voor de moeilijke letters: Coucou, Xaxa en Ylly.
Een alfabetboek is op zich een leuk idee - kinderen zijn op jonge leeftijd gefascineerd door letters - maar dit boek heeft talrijke nadelen. De prenten zijn onoverzichtelijk. Het geheel oogt chaotisch omdat de kleuren van figuren en achtergrond zo sterk op elkaar gelijken dat de vogels niet duidelijk te vinden zijn. Vooral de drukke achtergrond vormt het grootste nadeel. Onderaan elke dubbele pagina wordt telkens het alfabet aangevuld met de pas gevonden letters, maar ook deze band is flou en de letters soms moeilijk te onderscheiden. Het was beter geweest de nieuwe letters meer te laten opvallen, zodat het kind zelf op zoek kon gaan naar de vogels wiens naam met die bepaalde letter begint. Maar ook dit zou geen sinecure zijn: welk kind van zes kent een wielewaal, een jan-van-gent of een aalscholver? De tekst is niet bijzonder taalrijk en van een echte plot is geen sprake.