Prehistorie

Ars Scribendi pakt uit met een nieuwe serie over geschiedenis, die 24 delen zal omvatten. Elk deeltje volgt hetzelfde stramien. ‘Prehistorie’ begint bij de oerknal en eindigt met de eerste boeren. Voorin staat een gedetailleerde tijdlijn over het ontstaan van de aarde, de evolutie van planten en dieren en de eerste mensachtigen. In elk hoofdstuk worden de termen goed verklaard. Religie, rituelen, bouw van monumenten, ontstaat van steden en uitvinding van het schrift komen ook aan bod. In de marges staan vele verticale stroken met chronologische lijstjes van allerlei dier- en mensensoorten. Ook kaartjes ontbreken niet. De tekst is uit het Engels vertaald. Sommige zinnen zijn te lang en bevatten te veel passieve constructies en abstracte woorden.