Pooldieren

In dit informatieve boek wordt een beschrijving gegeven van de twee poolgebieden en van de dieren die er leven. De dieren worden per soort beschreven met duidelijke informatie over de mate waarin ze in hun voortbestaan bedreigd worden. Er worden tips gegeven via welke organisaties we zelf iets kunnen doen. Het boek wordt afgesloten met een pooldierenquiz, een uitgebreide woordenlijst en een overzichtelijk register.
Dit boek geeft heel veel informatie over het leven van pooldieren. Per dubbele pagina wordt telkens één thema of één diersoort behandeld waardoor er een duidelijke structuur aanwezig is in het boek. Per thema wordt de informatie echter veel minder gestructureerd weergegeven. Zo staat bijvoorbeeld op de bladzijde waar het noordpoolgebied beschreven staat een illustratie van dieren die op de Zuidpool leven, terwijl er een afbeelding van de Inuit onder de uitleg over het zuidpoolgebied staat.
De afbeeldingen zijn niet altijd even duidelijk; de Noord- en de Zuidpool worden vanuit bovenaanzicht weergegeven terwijl dit helemaal niet geduid wordt. Voor veel kinderen kan dit voor verwarring zorgen doordat ze een ander beeld hebben van de wereldbol.
Bij de beschrijving van de dieren wordt er soms zoveel randinformatie gegeven dat het geheel niet meer overzichtelijk is. De vragen die gesteld worden aan de kinderen kunnen hen aansporen tot nadenken, maar vaak zijn het vragen waarop zelfs specialisten geen sluitend antwoord hebben, waardoor het boek wat zwaar op de hand wordt.
De woordenlijst geeft soms nuttige informatie maar soms worden ook heel eenvoudige termen uitvoerig uitgelegd. De quizvragen zijn zeer sec en peilen enkel naar verworven kennis. Ideaal boek voor kinderen die met weinig inspanning een schoolwerk over pooldieren willen maken.