Pol durft!

Op zoek naar het magische zand...

Een sprookjesachtig verhaal over Pol, een jongetje, dat op zoek gaat naar het magische zand. Maar eerst moet zijn beste vriend, Ro, bevrijd worden. Ro is een reiger; na een ongeluk bij het vliegen hangt hij hoog in een boom en beweegt niet meer. Pol roept de hulp in van zijn vrienden uit het bos. Vos meent te weten dat Uil enkele korrels magisch zand bezit. Uil schenkt hen de korrels en daarmee kunnen ze Ro weer tot leven wekken. De volgende dag wordt de zoektocht naar het magische zand verdergezet. Het rust op de bodem van een meer en wordt bewaakt door een Beest. Met de hulp van een hele reeks personages en dieren en na heel wat gevaarlijke situaties vindt Pol het zand. Met het zand kan hij zijn zelfgemaakte 'velorak' doen vliegen...
Een verhaal voor beginnende lezers, in korte zinnen en eenvoudige woorden verteld maar langer dan gewoonlijk het geval is en met heel veel personages en verwikkelingen. Het is niet altijd duidelijk wat de rol is van de verschillende personages, wie of wat Pol is bijvoorbeeld. Hij is geboren uit zand en hij moet het zonder zijn ouders stellen. Het magische zand duikt ook op drie plaatsen op - ook in de pompon van Pols muts. Waarom? Een strakkere verhaallijn en minder losse eindjes hadden het verhaal meer kracht gegeven. Ook de tekeningen suggereren vaak meer dan ze verduidelijken. Van het Beest op het meer krijgen we alleen een dreigend oog te zien. De illustraties zijn wel sfeervol en vol gevoel neergezet, maar dragen nauwelijks bij tot een beter begrip van het verhaal.
Je zou kunnen zeggen dat door deze aanpak de verbeelding van de lezer meer wordt aangesproken, maar een zevenjarige heeft nog wat meer houvast nodig. Het boek werd in eigen beheer uitgegeven door de auteur. Contact via diane.peeters@gmail.be.