Pizza's & Gin-Tonic

Wat de twee hoofdpersonages in dit verhaal te verduren krijgen, is de som van wat hun ouders van hun leven gemaakt hebben. De moeder van Kirsten is aan de drank verslaafd geraakt sedert haar man gekozen heeft voor zijn nieuwe liefde. Robbert heeft geëxperimenteerd met drugs nadat zijn moeder zelfmoord pleegde. Hij voelt zich verantwoordelijk voor haar zelf gekozen dood. Op school hebben die twee het ook niet gemakkelijk. Er zijn een paar grote pestkoppen die het gemunt hebben op Kirsten en Robbert. Vooral als ze zien dat er tussen die twee vriendschap ontstaat. Margit, één van de pesters, probeert ze tegen elkaar op te zetten, wat maar ten dele lukt. Naar het einde van de story komt het één en ander dan toch goed en is er hoop, ook voor de volwassenen ...
Een boekje dat je in een uur of twee gelezen hebt. Vlot geschreven en met vaart. Maar het verhaal mist overtuigingskracht en is zeer rechtlijnig en zonder nuance geschreven. Alleen het karakter van Robbert is goed uitgediept en komt min of meer geloofwaardig over. De overige klasgenoten zijn zeer oppervlakkig geschetst. Ze komen als het ware niet tot leven. Het verhaal weet te weinig te ontroeren en is niet goed onderbouwd.