Perceval en het geheim van de graal

Rondetafelridder Lancelot is drie jaar geleden vertrokken uit Carlioen (Camelot) op zoek naar de graal. Koning Arthur is het wachten moe. Op een dag arriveert een onbehouwen jongen uit Wales. Hij wil tot ridder geslagen worden. Na de ridderslag trekt Perceval eropuit in zijn rode harnas. Hij verlost jonkvrouw Blancefleur en wordt ontvangen door de visserkoning. Hij ziet de graal in een stoet die voorbijtrekt; maar hij beseft het niet. Intussen beleeft Walewein, neef van de koning en dapperste ridder van de Ronde Tafel, menig avontuur op zijn paard Gringolet. Ook hij werd uitgezonden om de graal te zoeken. Walewein verlost liever belegerde jonkvrouwen en duelleert liever met vijandige ridders. Ook hij lijkt niet de ideale graalridder te zijn. Wellicht zal Galaät, zoon van Lancelot, de graalridder worden en de redder van het barre land. Tientallen personages bevolken dit verhaal. De hoofdspelers zijn Perceval en Walewein. Beurtelings worden hun avonturen verteld. Achterin vermeldt Agave Kruijssen haar bron: het ‘Verhaal van de graal’ van Chrétien de Troyes vertaald door Ard Posthuma. Ze ging ook te rade bij Jacob van Maerlant en verzon zelf sommige passages. De taal is niet al te hoofs. Van dezelfde auteur verschenen al eerder ‘Lancelot’ en ‘Walewein’. Wie houdt van ridderlijke avonturen, komt hier aan zijn trekken.