Papa zonder grenzen

Timo's papa zorgt voor kinderen in Afrika. Hij ging weg toen Timo nog heel klein was. Timo's mama heeft een nieuwe vriend,Tom. Wanneer mama voor haar werk een hele week naar Italië moet, blijft Timo alleen bij Tom logeren. Ze kunnen het goed met elkaar stellen en ondernemen veel samen. Toch mist Timo zijn papa; hij wil later hetzelfde werk doen. Geregeld praten Timo en Tom over Timo's vader. Van Tom krijgt Timo een foto van zijn papa en een wereldbol, zodat hij de landen waar papa werkt, kan opzoeken. Het thema (het missen van de 'echte' papa en de relatie met de 'nieuwe') wordt goed en herkenbaar uitgewerkt. Er wordt niet gedramatiseerd; niet de conflicten staan centraal. De belevenissen zijn soms ietwat alledaags. Hier en daar worden interessante weetjes meegegeven. Gesprekken over de gevoelens van Timo worden niet uit de weg gegaan. De omgeving reageert positief op Timo's vragen. Timo's fantasieën en trots om zijn papa lopen als een rode draad door het verhaal. Eenvoudige tekeningen geven situaties uit het verhaal weer.