Over engelen, goden en helden

Verhalen uit de grote wereldreligies

Dit boek bevat verhalen uit de belangrijkste wereldreligies. Verhalen uit het boeddhisme, het jodendom, het hindoeïsme, het christendom en de islam worden naverteld. Ieder onderdeel begint met een korte inleiding waarin het ontstaan en de belangrijkste kenmerken van de religie weergegeven worden. Daarna volgen enkele typische verhalen. De indeling is heel duidelijk. Vooraan in het boek vind je een duidelijke inhoudstafel. Achteraan staan personen en begrippen vermeld met een verklaring. Sommige personen komen in verschillende godsdiensten terug (Eva, Abraham, Jacob) maar telkens met een andere naam. Op de linkerpagina's vind je telkens in de kantlijn de godsdienst waarover het gaat en het symbool van deze godsdienst. Op de rechterpagina's vind je in de kantlijn welk verhaal je aan het lezen bent en opnieuw het symbool van de godsdienst. Je kan het boek voorlezen aan kinderen van ongeveer acht jaar; de oudere kinderen kunnen het ook zelf lezen. Wanneer je het volledige boek leest, merk je hoeveel verschillen maar ook gelijkenissen de verschillende godsdiensten vertonen. Veel waarheden en wijsheden kom je in verschillende godsdiensten tegen. De taal is verstaanbaar voor kinderen,maar soms wat te Hollands en te populair (p. 214 wat sneu, Jesaja ging 'op tournee', Jezus heeft er een potje van gemaakt, ...) Dit boek is niet bedoeld om in één keer uit te lezen. Het bevat meer verhalen dan alleen de klassieke kinderbijbelverhalen, wat een aanwinst betekent. In onze multiculturele samenleving is het een handig middel om verschillende godsdiensten te leren kennen.