Op zoek naar Jeroen

Bosch in zijn schilderijen

In het midden van de nacht wordt de auteur, Paul van Loon, wakker van een vreemd geluid. Hij rijdt met zijn Griezelbus naar Den Bosch en stopt aan het standbeeld van Jeroen Bosch. Als hij op de rand van een oude waterput neerzit, wordt hij door twee gekke kop-voetfiguurtjes over de rand geduwd. Voor hij het goed en wel beseft, komt hij in een Andere Werkelijkheid terecht. Als hij van zijn verbazing bekomen is, merkt hij dat hij in de wereld van de kunstschilder Jeroen of Hiëronymus Bosch is beland. Hij doolt rond in zijn vreemde en fantasierijke schilderijen en ontmoet er bizarre en soms angstaanjagende wezens.
De auteur vertelt zijn reis alsof het een droom is. Hij doet dat vanuit het ik-standpunt. Een lijn zit er niet echt in. Hij dwaalt als het ware van het ene tafereel naar het andere. Dat maakt het voor de lezer wat moeilijk. Van Loon beschrijft een figuur of een tafereel zonder verder in te gaan op de symboliek of de plaatsing in het gehele schilderij. Het is duidelijk dat het opzet van het boek is om kennis te maken met de bizarre wereld van Jeroen Bosch. Ook de twee Kopvoeters lopen, samen met de auteur, mee door het boek. Je wordt als lezer wel uitgenodigd om meer naar details te kijken op de taferelen. Over het algemeen overheerst een gevoel van angst, onvriendelijkheid, onverschilligheid en andere negatieve gevoelens. De auteur stelt zich ook maar één vraag: hoe kom ik terug thuis? Daarvoor moet hij een opdracht uitvoeren: de schilder vinden. Op zich is zijn zoektocht niet echt duidelijk en ook de tips die hij krijgt van de verschillende creaturen zijn niet erg transparant.
In 2001 verscheen ‘De Andere Werkelijkheid van Jeroen Bosch’. Omdat het in 2016 500 jaar geleden is dat Bosch overleed, werd het boek onder een andere titel heruitgegeven met nieuwe illustraties. Een mooie uitgave, die goed kan dienen als introductie op de kunstenaar Jeroen Bosch, maar qua verhaal redelijk zwak.