Oostende is niet ver meer

Deze historische roman situeert zich halfweg 18de eeuw. Joannes en Nel ontdekken een geheime boodschap die hen op weg helpt om de Zilverschat te vinden. Joannes ziet zijn droom werkelijkheid worden wanneer hij inscheept op een fregat dat op zeiltocht vertrekt naar Bengalen. Dit zeilschip vaart onder Poolse vlag omdat de Engelsen en Nederlanders een pact hebben afgedwongen waarin de Oostendse Compagnie verboden is om verder nog handel te drijven met Bengalen en China.
Nel zit gewrongen in een moeilijke thuissituatie, ze vindt soelaas door als hulpje in een rijke familie op twee kinderen te passen. Vanuit een persoonlijke gedrevenheid zoeken zowel Joannes als Nel hun eigen weg. Joannes geraakt betrokken in een woelig avontuur en Nel vlucht wanneer de toestand met haar vader onhoudbaar wordt.

De historicus Katrien Van Hecke schept een levendig beeld hoe de jongeren een ruw en hard bestaan leiden, hoe ze ondanks veel ontberingen telkens moeilijke situaties te boven komen. Hun sterke wil drijft hun voort om een beter leven te leiden. De schrijfster is bijzonder goed gedocumenteerd en schrijft geboeid hoe het leven eraan toegaat bij het schippersvolk, gesitueerd in de historische context van de Oostendse Compagnie. Of we ons nu in een herenhoeve of in de Bengaalse jungle bevinden, telkens weer leeft de lezer intens mee met de hachelijke avonturen van Joannes of met Nels zoektocht om te overleven. Het moedige meisje vraagt zich af of ze Joannes ooit nog zal terugzien. Katrien Van Hecke schept levendige taferelen waarin ze heel gedetailleerd alles met een boeiende pen beschrijft. Je voelt je opgenomen tussen het volk, ze beschrijft het ruwe harde leven maar blijft ook stilstaan bij de impact van invloeden als religie en bijgeloof die inspelen op hun fantasie en ingesteldheid.

Prachtig is hoe de schrijfster aandacht geeft aan een hartelijke, menselijke kant: ze brengt personages tot leven die vanuit een sterke emotionele betrokkenheid opkomen voor een ander. Zoals de boerin die Nel liefdevol opvangt en haar autonoom keuzes laat maken voor een beter leven. Een betere toekomst vormt de drijfveer voor beide jongeren.