Ontdek de wereld in 22 kaarten

Eén blik op de cover van dit grote brede boek laat vermoeden dat de wereld hier enigszins anders zal worden voorgesteld. De Stille oceaan staat er in het midden. Dat wekt wellicht de verwondering en aandacht van wie vertrouwd is met de cilindrische voorstelling waarbij de Atlantische oceaan in het midden ligt. In hun voorwoord lichten de auteurs toe dat ze lezers willen uitnodigen om kaarten te begrijpen en om over kaarten na te denken. Ze willen ook een antwoord geven op de vraag 'Hoe het nu met de wereld gaat?' Dat doen ze aan de hand van 22 kaarten en 22 aansluitende onderwerpen. Deze groepeerden ze in drie hoofdstukken. In het eerste deel ‘De wereld van vandaag’ komen bevolking, verdeling van de rijkdom, mensenrechten, de vrijheid van beweging, globalisering, aanwezigheid van drinkwater en ‘Wie is de baas?’ aan bod. Het tweede deel gaat dieper in op manieren van leven. Wonen, eten, leren, gebruik van internet en ook hoe we bidden, sporten, dansen en zelfs hoe we van elkaar houden worden er breed en onomwonden toegelicht. Het laatste deel richt zich op de toekomst van de planeet en wat we kunnen veranderen opdat generaties na ons er ook nog van kunnen genieten.

Niet alleen over de inhoud, ook over de lay-out is grondig nagedacht. Aan elk onderwerp werden twee tegen elkaar aanleunende bladzijden gewijd, die het best dwars gelegd worden om een goed overzicht te hebben. De ene bladzijde voorziet in heldere duidelijke tekst, aangevuld met kleine tekeningen en pictogrammen; gefundeerde informatie. Op de aanliggende bladzijde wordt deze informatie op de sober ingekleurde wereldkaart zeer visueel voorgesteld. Zo krijgt de informatie als het ware in één oogopslag betekenis. Op de schutbladen vind je de wereldkaart met daarin de namen van alle landen. Deze bieden herkenbaarheid en overzicht.

Dit boek richt zich tot alle leeftijden. Maar misschien vindt het niet als vanzelfsprekend zijn weg naar een breed publiek. Samen lezen, kijken en denken kan ertoe bijdragen om het toegankelijker te maken. Daarom verdient het een plek in scholen waar het, door het onder de aandacht van kinderen te brengen, een kritische, verruimende blik op de wereld kan bieden.