Onderweg

‘Onderweg’ is het tiende deel van de reeks ‘Het kleine huis’. Deze reeks is gebaseerd op de jeugdherinneringen van de auteur. In haar verhalen neemt ze de lezer mee naar het harde pioniersbestaan in Noord-Amerika gedurende de tweede helft van de 19e eeuw. Doorheen de vorige delen beschreef ze hoe Laura opgroeide van kleuter tot volwassen vrouw. In dit boek doet Laura’s dochter, Rose, een beroep op haar vroegste herinneringen en beschrijft ze hoe haar ouders na zeven jaar droogte besloten weg te trekken om op een andere plek een nieuw bestaan op te bouwen. Ook toen hield Laura een dagboek bij, dat na haar dood werd gevonden en dat in dit deel werd verwerkt. Haar nuchtere stijl benadrukt de harde levensomstandigheden, het diepe respect voor de natuur en Laura’s vastberadenheid. Dit boek bevat ook een aantal foto’s, ze vullen het geheel aan en vormen zo een waarheidsgetrouw beeld van die tijd. Garth Williams licht toe op welke wijze hij te werk is gegaan bij het illustreren van de boeken. Tot slot verklaart de uitgeefster hoe de manuscripten werden ontdekt en verwerkt. ‘Onderweg’ is door de combinatie van verschillende invalshoeken en informatiebronnen een mooie afsluiter van de Kleine huis-serie. De eerste uitgave dateert van 1962. Kinderboeken maakten ondertussen een hele evolutie door. De delen van ‘Het kleine huis’ lijken de tijd te hebben getrotseerd. Ze vormen misschien geen hoogstaande literatuur, maar een aantal kinderen blijft houden van het gevoel van identificatie dat deze boeken geven. Ze genieten ervan om op te groeien met een centrale figuur en te delen in de toen-leefden-ze-nog-lang-en-gelukkig jaren. Temeer omdat deze reeks hen een blik biedt op het leven van anderen in een ander continent, een andere tijd en andere realiteit, verdient ze haar plaats tussen het steeds groeiende kinderboekenaanbod.