Oma verdacht

Kiek en Zus wonen samen met hun mama en oma. Omdat mama het druk heeft in haar zaak, zijn de zusjes heel vaak samen met hun oma. Ze houden allebei heel erg van haar maar op een dag begint Kiek te twijfelen aan de eerlijkheid van haar oma. Terwijl oma beweert dat ze niet meer snoept, ontdekt Kiek dat er iemand stiekem bonbons uit een doos neemt en ziet ze oma in de taartenwinkel een roomsoes eten. Kieks vermoeden dat oma liegt, wordt alleen maar groter wanneer ze haar meer in het oog begint te houden. Kiek wordt er zo gespannen van dat ze naar de dokter moet. Op de terugweg van de dokter doet ze een onverwachte ontdekking.
Zeer vrolijk, luchtig en grappig geschreven boekje. Het is opgebouwd uit korte hoofdstukjes van één à twee pagina's, het titeltje van elk hoofdstuk geeft mooi aan waarover het zal gaan. De auteur maakt gebruik van korte zinnetjes en het taalgebruik is eenvoudig waardoor het boek vlot leest.
Het verhaal vertrekt vanuit een alledaagse situatie en het is niet onvoorstelbaar dat iemand de gebeurtenissen echt meemaakt. Je kan je dus heel gemakkelijk inleven in hetgeen er gebeurt. Er zit ook een mooie spanningsboog in het verhaal, die kinderen aanzet om steeds verder te lezen. De beschrijvingen zijn ook vaak grappig. De twijfel bij Kiek wordt mooi beschreven: enerzijds wil ze niet geloven dat haar oma liegt maar anderzijds kan ze er ook niet onderuit dat ze oma met haar eigen ogen gezien heeft. Kinderen worden ook geconfronteerd met het feit dat iemand zich ziek kan beginnen voelen, als je je zorgen maakt.
De illustraties bestaan uit realistische zwart-wittekeningen. Sommige zijn paginagroot, andere nemen slechts een deel van de pagina in beslag. Ze geven de sfeer  van het verhaal goed weer. Bovenaan elk hoofdstuk staat een tekening van een taartje of ander lekkers waardoor je helemaal in de sfeer van het boek blijft.