Ode aan een ster

Pablo Neruda, Nobelprijswinnaar literatuur in 1971, was de grootste dichter die Chili ooit heeft gekend. Zijn meesterwerk, 'Canto general', is een epische dichtbundel over de geschiedenis van Zuid-Amerika.
Dat zijn werk ook vandaag de dag meer dan lezenswaardig blijft, blijkt onder meer uit het prachtige ‘Ode aan een ster’, een verhalend gedicht dat nu in prentenboekvorm op de wereld wordt losgelaten. Het boek vertelt over een man die een ster vangt op een wolkenkrabber en ze mee naar zijn huis neemt. De ster straalt daar echter zoveel licht uit, dat de mensen op straat verwonderd omhoog kijken. De man zelf wordt hoe langer hoe bedrukter, verliest zijn energie en zijn interesse in de dingen. Tenslotte beslist hij om de ster naar buiten te smokkelen en ze te laten meedrijven met de rivier, alwaar ze wegdrijft als een vis.
De ster in dit gedicht staat uiteraard symbool voor veel meer dan een ster. Ze kan staan voor schoonheid, kunst, vrijheid, creativiteit ... al die zaken die niet beknot mogen worden. Wanneer dat wel gebeurt, wordt de mensheid er niet beter van. Zoals de man in het verhaal beseft, moet men zich niet onterecht dingen toeëigenen. Literatuur, en bij uitbreiding cultuur, gedijen enkel wanneer ze gedeeld kunnen worden met de wereld.
De sobere, maar zeer expressieve tekeningen van Elena Odriozola sluiten wonderwel aan bij de, overigens prachtig vertaalde, poëtische tekst van Neruda.
Een boek dat ons leert dat afscheid nemen van iets of iemand ervoor kan zorgen dat men verder kan met zijn leven. Geen gemakkelijk boek voor jonge lezers, maar wondermooi voor wie er zijn tijd voor wil nemen.