Noodweer

William verblijft op een reusachtig woonschip: de Argo. Eigenlijk lijkt het eerder op een stad, samengesteld uit containerschepen, vliegdekschepen en reusachtige cruiseboten. Sinds de talloze natuurrampen van de eenentwintigste eeuw is de aarde zo goed als onbewoonbaar geworden. De bevolking leeft op aan elkaar gelaste schepen die tot drijvende steden zijn omgebouwd. Hoewel het massale natuurgeweld de techniek deed stilstaan ontwikkelde de mens zijn zintuigen. Ook William heeft een sterke gave tot voelen. Hij ontdekt plots die gave wanneer hij bij een confrontatie met de nieuwe hoofdopzichter Orso een helder beeld krijgt over Orso’s gedachten. Terwijl een geweldige storm het schip teistert, raakt William verzeild in een strijd om de heerschappij over de Argo. Hij moet alles op alles zetten om zijn leven en het woonschip te redden. Een knap sciencefictionverhaal in een origineel kader. Er is een goed opgebouwde spanning, het verhaal blijft de hele tijd boeien. De karakters en de interactie tussen de personages - een vriendengroep - worden goed uitgediept. Kortom, een avonturenverhaal dat tot de verbeelding spreekt.