Niemandsdochters

Chantal is de oudste in het gezin. Ze heeft twee zusjes en twee broertjes die allen een verschillende vader hebben. Telkens haar moeder zwanger is, gooit ze de vader buiten en neemt ze een nieuwe vriend in huis. Chantal zorgt voor de kleintjes, wat haar moeder niet meer dan normaal vindt. De kinderen hebben enkel elkaar; van moederliefde is geen sprake. En dan wordt het haar teveel, loopt ze weg en komt ze uiteindelijk terecht bij Lot en Bert.

Chantal kan het goed vinden met haar pleegouders tot ze na een aantal maanden haar beschermde wereldje moet delen met Marie-Ange, een nieuw pleegkind. Ange, blond en enig kind, met een vader die slippertjes begaat en een moeder die zelfbeklag heeft, is het geruzie thuis kotsbeu. Chantal doet geen moeite om Ange te verwelkomen. Langzaam en moeilijk ontstaat er toch een band tussen de twee meisjes, die vastbesloten zijn niet meer met zich te laten sollen.

Het is een pakkend verhaal over leren loslaten en leren vertrouwen. De emoties laaien fel op. Ook in onze hedendaagse maatschappij blijven kinderen slachtoffer van het gedrag van volwassenen en komen ze tekort aan liefde en een houvast. Voor deze twee meisjes werd er een oplossing gevonden, maar voor hoeveel anderen lukt het niet? Een verhaal waar je stil van wordt.