Net als mensen

Dit is een informatief boek over opgroeien en opvoeden van zuigeling tot volwassene in de dierenwereld. De tekst is kort en zakelijk en kleurrijke prenten vervolledigen het verhaal. In wezen zijn er weinig verschillen in de manier waarop dieren geboren worden en opgroeien: sommigen zijn naakt en hulpeloos, anderen kunnen al meteen op eigen poten staan. In enkele gevallen zorgt de vader voor zijn kroost maar over het algemeen nemen de moeders de zorgtaken waar. Net als mensenkinderen leren dierenjongen door te kijken naar hun ouders. Ze moeten wel iets sneller dan mensenkinderen op eigen benen staan. Op de mooie prenten zie je dieren van alle slag: zoogdieren, waterdieren en vogels maar geen insecten. Een interessant boek om te gebruiken in de onderbouw bij thema's als 'nieuw leven'.