Nee!

Denise is samen met haar moeder van een dorp naar de stad verhuisd omdat haar moeder daar werk gevonden heeft. Als puber vreest ze dat ze erg uit de toon zal vallen. Ze is dan ook heel gelukkig dat ze snel in contact komt met Lindy, zo heeft ze iemand om op terug te vallen. Vrij vlug voelt ze aan dat in haar nieuwe woonplaats andere gewoonten en normen heersen dan in het dorp waar ze vroeger woonde. Het duurt niet lang of ze wordt tot over haar oren verliefd. Het blijft echter niet bij zoenen alleen maar onder druk van de jongen heeft ze ook seks met hem. Voor Benito is het gewoon weer een verovering bij en al snel wordt Denise door jaloezie gekweld. Uit frustratie begint ze op een fuif mee bier te drinken met haar 'vrienden'. Benito en zijn vriend maken nadien van haar dronkenschap gebruik om met haar te vrijen. Zij interpreteren Denises gedrag als instemming. De volgende keer dat ze hen ontmoet, vinden vier jongens dat ze elk om beurt met haar kunnen vrijen. Volgens hen verzet ze zich hier alleen maar tegen omdat dit bij het spel hoort. Gelukkig belt Denise nadien met een vroegere vriendin uit het dorp. Die springt onmiddellijk op de trein en zorgt ervoor dat Denise alles aan haar moeder vertelt. Ze steunt haar om aangifte te doen bij de politie. Typisch boek voor pubers. Een duidelijke weergave van de jongerencultuur, maar dan in een extreme vorm. Het boek leest heel vlot en zal waarschijnlijk graag gelezen worden door jonge meisjes. Positief aan het boek is dat het duidelijk aangeeft dat het belangrijk is om te praten en om aangifte te doen bij de politie als iemand zoiets overkomt. Maar de boodschap ligt er wel heel dik op.