Nadir en Zenith in de wereld van Escher

De titel en kaft maken direct de inhoud duidelijk. Twee enigszins rare figuurtjes rennen rond in een gebouw dat de typische kenmerken van de kunstenaar Escher bevat. Als je de kaft openslaat, zie je de twee verder rennen, opnieuw in een omgeving alsof het door Escher getekend is. En zo worden we samen met die twee door de wereld van de kunstenaar geloodst. De twee figuren: Zenith en Nadir zijn op zoek naar iets. Ze weten zelf ook niet meer goed wat dat iets nu was.

Ik herinner me de eerste keer dat ik met het werk van Escher in contact kwam. Ik was gefascineerd en verwonderd door het werk met de trappen die naar overal en nergens leiden, en door de vogels die geleidelijk van vorm veranderden.

Dat is de opzet van auteur Wouter Van Reek. Hij wil zijn visie op de kunstenaar tonen en de verwondering duidelijk maken. Mij verwarde het eerst wel. De twee figuurtjes dolen zinloos rond en komen zelfs de echte Escher tegen. Het verhaal is wat absurd, maar dat maakt het ook intrigerend.

Mijn verwarring bleef wel. Ik kon het doel van het boek niet direct plaatsen. Na wat opzoekwerk ontdekte ik volgende website: http://leesbevorderingindeklas.nl/book-review/nadir-en-zenith-wereld-esc...

Hier vind je onder andere een filmpje waarin de auteur vertelt hoe het boek tot stand komt en wat zijn bedoeling is. Zeer verhelderend! Dit boek kan goed ingezet worden in de klas, zeker nu het thema van de jeugdboekenmaand ‘kunst’ is. Raadpleeg ook de website, naast het boeiende filmpje vind je er ook lestips terug. Misschien ook interessant om aansluitend een klasbezoek naar Het Paleis in Den Haag - met een permanente tentoonstelling rond het werk van Escher - te plannen.

Nog iets wat ik ontdekte: dit blijkt een oneindig boek te zijn. Maar hoe dat in elkaar zit, laat ik je graag zelf ontdekken wanneer je het boek in handen hebt.