Moos en Mo

Moos is een verlegen kleuter. Zijn mama heeft een knuffelpop voor hem gemaakt, Mo. Mo is het evenbeeld van Moos. 's Morgens trekt de pop dezelfde kleertjes aan als Moos. Die heeft mama ook gemaakt. Moos is de enige die ziet dat Mo leeft en kan spreken. Iedereen in zijn buurt vindt Moos dan ook een wat rare jongen. Wanneer Moos iets moet beslissen zal het Mo zijn die de knoop doorhakt. Wanneer Moos wat mispeutert, steekt hij de schuld natuurlijk op Mo. Mo fluistert Moos in wat te doen bij een ruzie met een klasgenootje. Alleen oma blijkt Moos en Mo te verstaan. Zij speelt het spelletje goed mee. Maar niet iedereen wil dit. Juf Minne van het nieuwe klasje wil niet dat Mo nog meekomt naar de klas.
Een verhaal over een kleuter die geen zelfvertrouwen heeft en zich angstvallig vastklampt aan zijn knuffel, die de touwtjes in handen heeft. Het onderwerp wordt nogal uitvoerig uitgewerkt en dat levert een voorleesverhaal op dat voor deze leeftijd te lang is en niet spannend genoeg is (79 p.!). De zwart-witillustraties maken het geheel nog zwaarmoediger.