Mombakkes

De titel van deze jeugdroman verwijst naar de vermommingen op Vastenavond. Het carnaval biedt dan ook meteen de setting van dit boek en levert de wat ongewone titel op.
Bij Frank thuis is het al jaren de gewoonte dat er op Vastenavond een aantal verklede mensen op bezoek komen, die de anders zo deftige vader van Frank (de befaamde architect Van Beemt) en diens moeder (die lang niet zo deftig is) voor de gek houden en voor schut zetten. Frank is de lieveling van zijn vader, voorbestemd om in diens voetstappen te treden en door zijn vader daartoe op alle mogelijke manieren gestimuleerd. Zo geniet Frank het beste onderwijs dat er is, namelijk thuisonderwijs van zijn vader.
Het feest op Vastenavond kent Frank eigenlijk alleen maar van horen zeggen, want de vastenavondgekken komen pas als hij en zijn zusje Isabelle al lang in bed liggen. Want ook al is Frank nu vijftien, zijn ouders vinden hem toch nog te jong voor het spektakel. Dit jaar loopt het toch even anders: de Mexicaanse huishoudhulp Mercedes heeft zo veel over die speciale avond verteld dat Frank het niet kan laten om stiekem mee te luisteren en te kijken wat zich daar afspeelt.
Het carnavalsfeest is echter maar de aanleiding om een heel ander verhaal te vertellen, waarin heel andere maskers dan het mombakkes van de gekken doorprikt worden. Aan het woord is Frank zelf en het verhaal vangt aan wanneer hij in bed ligt samen met zijn kleine zusje, want die was bang voor het carnavalslawaai op straat. De lezer is getuige hoe hij aarzelt om naar beneden te sluipen maar dat dan uiteindelijk toch doet. Tussendoor reflecteert de jongen over zijn ouders, zijn zusje, hun weggelopen broer Diederik, over Mercedes … en langzamerhand wordt voor de lezer duidelijk hoe de verhoudingen in huize Van Beemt werkelijk liggen. Architect Van Beemt blijkt een dominant heerschap te zijn die zijn huisgenoten terroriseert en van hen dezelfde punctualiteit en perfectie eist die hij ook zichzelf oplegt.
Do van Ranst slaagt er uitstekend in om de gevoelige en dubbelzinnige vader-zoonrelatie in beeld te brengen. Frank adoreert zijn vader en is er trots op dat hij heel wat karaktertrekken van hem heeft overgeërfd, maar tegelijkertijd voelt hij ook dat de verwachtingen van zijn vader niet realistisch zijn en dat de druk die op hem ligt allesbehalve normaal is.
Deze Vastenavond luidt echter grote veranderingen in, want de gekken van dit jaar zijn niet gekomen om zomaar wat lol te trappen en zich tegoed te doen aan spijs en drank. Ze hebben een welbepaald doel voor ogen …
'Mombakkes' is een boeiende roman voor adolescenten geworden met als sterkste punten de weldoordachte structuur waarin door middel van flash-backs heden en verleden handig door elkaar worden geweven en de manier waarop vanuit het gezichtspunt van de jonge Frank de gezinssituatie uit de doeken wordt gedaan. Minder sterk zijn de soms wat langdradige beschrijvingen van het optreden van de vastenavondgekken en de enigszins ongeloofwaardige ontknoping in verband met Franks broer Diederik. Het geheel is zeker geslaagd te noemen.