Moerasdieren

Dit boek maakt deel uit van de reeks 'Red onze natuur'. Het is een inhoudelijk correct werkje, dat uitlegt wat wetlands zijn, welke dieren er thuishoren, waarom en hoe deze bedreigd worden en welke acties er al ondernomen zijn. Eerst wordt dus uitgelegd wat wetlands precies zijn. Ten tweede wordt aangehaald dat de wetlands bedreigd worden en waarom ze gered moeten worden. Verder worden tien groepen van dieren besproken gaande van grote zoogdieren tot vissen en schaaldieren. Eerst geeft men beknopte informatie over enkele typische dieren van de groep en hun leefwijze om vervolgens te eindigen met hoe en waarom ze bedreigd zijn. Jammer dat de nadruk niet op de dieren en hun manieren ligt, maar op de wijze waarop ze bedreigd worden. Het stimuleert niet echt om het hele boek uit te lezen, want je hebt de indruk dat je elke bladzijde hetzelfde leest. Het boek heeft dan soms ook wat weg van een promotiefolder voor allerhande natuurorganisaties, wat storend is voor het leesplezier. Verder is de lay-out erg druk; er is een overdaad aan kaders en tekst die de mooie foto's overlappen en die eerder storend dan informatief werken. Ook van de quiz achteraan ben ik geen voorstander.