Mispoes Loes

Loes Poes is bijna jarig en kijkt heel erg uit naar het cadeautje dat ze zal krijgen. ’s Avonds als Sater Kater slaapt, gaat zij alvast op zoek naar het pak waarmee ze Sater overdag zag lopen. Maar overal waar ze kijkt, treft ze een briefje aan met de vermelding ‘Mispoes Loes’. Wanneer ze uiteindelijk de moed opgeeft, slaat de klok twaalf en duikt Sater Kater op met het cadeau. Dit prentenboek behoort tot een reeks die speciaal geschreven werd als voorbereiding op het leren lezen. In elk boek zit een grote plaat waarin een educatief element centraal staat. In dit boek worden de hoofdpersonen erop voorgesteld en worden volwassenen uitgenodigd om samen met het kind alle briefjes en opschriften te lezen. Zo ontdekt het kind dat je door briefjes contact kunt hebben. Fel gekleurde illustraties, waarop de dieren karikaturaal worden voorgesteld, ondersteunen de tekst en versterken op die manier het leesbegrip. Mispoes Loes is een mooi voorbeeld van een boek waarin een pittig verhaal met verrassende afloop ook educatief kan worden aangewend en het is daardoor ook op school heel goed bruikbaar. Wie het boek digitaal wil lezen of gebruiken, kan terecht op www.leesmetpaulvanloon.nl.