Milo ziet de wereld in zwart-wit

Dit boekje in zwart-witpatronen zou al geschikt zijn voor pasgeborenn baby's. Het blijkt dat baby’s aanvankelijk geen kleuren kunnen waarnemen. Patronen in zwart-wit kunnen ze al wel onderscheiden. In dit verhaal bekijkt de poes Milo haar wereld ook in zwart-wit: het bos, de bloemen, een vogel en zo meer. Poes reist ook verder met de trein en ziet een tafel met kaas en een broodje en hij houdt van sinaasappels ... Bij de opsomming zal het de lezer opvallen dat er geen eenheid in zit. Bovendien zijn de plaatjes druk en overvol getekend, sommige figuren zijn moeilijk te onderscheiden. Hierdoor gaat het effect van zwart-witcontrast deels verloren omdat het visueel belangrijk is dat de prent sober gehouden wordt tegen een egale achtergrond. Soms is het voorwerp niet goed herkenbaar zoals de doorsnede van een sinaasappel. De summiere tekst geeft aan wat er te zien is en is net gepast. Het thema, de reis van Milo, zal eerder door peuters begrepen worden. Illustraties in zwart-witcontrast worden reeds frequent gebruikt bij kinderen met visuele problemen. Dit boekje zou hen best kunnen aanspreken, los van een leeftijdscategorie. De illustraties zijn stilistisch decoratief. Ze kunnen de fantasie aanspreken en kinderen aanzetten tot tekenen.