15+ | 2005
Lannoo
ISBN 90-209-6172-1
NON-FICTIE , 356 p. , €14.95
gelijmd 5e druk
Vind dit boek in je bibliotheek!
waar in de bibliotheek
Lijst boekhandels
tweedehands boeken

Mijnheer Albert

Roman over de gedachtenexperimenten van Einstein
Frank Vermeulen (auteur)

Deze dikke turf gaat over de bevindingen van Einstein. Er is telkens een link naar de wetenschappers waarop Einstein zich baseerde. Esther krijgt voor haar 15e verjaardag een foto van Einstein. Haar grootvader werkte op dezelfde Amerikaanse universiteit als Einstein in Princeton. Op de foto is een schaduwbeeld dat enkel door gepriviligieerden kan gezien worden. Dat schaduwbeeld noemt zich Nils en in regelrechte Gaarderstijl legt hij, als in een droom, de ingewikkelde ideeën van Einstein aan Esther uit. Het boek begint haastig met een heleboel weetjes, bijvoorbeeld: "Een auto wordt korter naarmate je sneller rijdt." Ik ben absoluut geen wetenschappelijke geest, maar ik heb toch moeite om die bewering te geloven, tenzij alles relatief is natuurlijk. De taal is af en toe stroef. En wanneer de ingewikkelde wiskundige formules er aankwamen heb ik afgehaakt. Misschien worden zulke boeken best beoordeeld door mensen uit het vak. Eerder las ik 'Tijd en ruimte bij oom Albert' van Stannard. Dit boek over dezelfde materie was veel toeganklijker. Ik kan me voorstellen dat leerkrachten fysica en wiskunde dit boek wel nuttig kunnen gebruiken om hun leerstof te illustreren.

Annie Beullens
Natuurwetenschappen | Wiskunde