Mijn papa is op jouw mama

Meer en meer jonge kinderen hebben gescheiden ouders. Nieuw samengestelde gezinnen zijn ook al lang geen uitzondering meer. Dit prentenboek maakt deze gebeurtenissen bespreekbaar. Dat zulke aanpassingen ingrijpend zijn voor (jonge) kinderen staat buiten kijf. Maar de manier waarop één van de kinderen hier achter de nieuwe relatie van haar mama moet komen, voelt voor mij toch wel erg pijnlijk aan. Tijdens het kringgesprek in de klas weet Job ineens te vertellen dat zijn vader verliefd is op Roos’ mama. Het kleine meisje valt uit de lucht. Het is de kleuterjuf die verstandig genoeg is om de papa van Job en de mama van Roos op de hoogte te brengen. Zo worden Roos en haar broer toch ingelicht door hun moeder. Ondanks de schok krijgt het verhaal toch nog een happy end.

De illustraties zijn paginagroot, zacht gekleurd en aangenaam om naar te kijken. Ze zijn een mooie aanvulling bij het verhaal. De tekst staat in twee verschillende lettertypes gedrukt, wat de lay-out wat luchtiger maakt. Sommige woordjes worden ook wat groter of golvend geschreven. Meestal duiden die op gevoelens, maar ook niet altijd. Achteraan vind je nog wat tips voor ouders, stiefouders, leerkrachten en verzorgers.