Mijn huis, jouw huis

'Mijn huis, jouw huis' is een uitgave van het Joods Historisch Museum te Amsterdam en stelt het werk van illustratrice Fiep Westendorp centraal. Deze in 2004 overleden kunstenares schonk een deel van haar nalatenschap aan het Joods Historisch museum waar ter nagedachtenis aan haar in 2006 het Fiep Westendorp atelier werd ingericht. Met de hulp van Fiep Amsterdam bv: 'Fiep Westendorp Illustrations' heeft het museum nu een aantal van Fieps tekeningen bij elkaar gebracht in een boek dat is opgebouwd zoals een huis met vele kamers. Iedereen is er welkom en iedereen moet er zich thuis kunnen voelen. Het is dan ook een multiculturele uitgave geworden in vier talen: Nederlands, Engels, Arabisch en Hebreeuws.
Aan elke kamer wordt een apart hoofdstuk gewijd met teksten en tekeningen. Elke nieuwe kamer wordt gemarkeerd door een dubbele uitvouwpagina met een introducerende tekst van Bibi Dumon Tak, gevolgd door enkele gedichtjes of verhalen, van de hand van Han G. Hoekstra en vooral van Annie M.G. Schmidt. De Hubbeltjes zijn van de partij, maar ook Dikkertje Dap en Jip en Janneke … Dat lijkt een logische keuze, want Fiep Westendorps illustraties zijn onlosmakelijk verbonden met het werk van Annie M.G. Schmidt. Maar er valt nog meer te beleven in het huis: zo wordt in de ‘studiekamer’ uitleg gegeven over de verschillen in alfabet en schrijfwijze van de vier gebruikte talen en de lezer kan zelf oefenen met Hebreeuwse en Arabische lettertekens, in de keuken worden eenvoudige, multiculturele recepten bereid, in de muziekkamer wordt de lezer uitgenodigd om mee te zingen met Dikkertje Dap met behulp van de bijgevoegde cd en in het atelier wordt ruimte gelaten om bij de uitgebeelde ‘bomen van Fiep’ ook een eigen variant te tekenen.
Alle teksten, ook de gedichten, worden telkens in de vier talen weergegeven. Een doorsnee westerling zal zich wellicht niet meteen kunnen uitspreken over de Hebreeuwse en Arabische vertalingen, maar de Engelse versie van Schmidts gedichten is schitterend en hoeft niet onder te doen voor het Nederlandse origineel.
Deze hommage aan Fiep Westendorp – en ook een beetje aan Annie M.G. Schmidt – brengt tegelijkertijd een creatieve en interactieve vredesboodschap.