Mij pak je niet

Thomas is de zoon van de directeur van een groot tabaksbedrijf. Josje is de secretaresse van Thomas zijn vader. Haar vader, Schippers, heeft een longziekte. Door een toevalligheid leert Thomas Schippers kennen en bouwen ze een mooie vriendschap op. De moeder van Floor, een andere tiener, is ernstig ziek. De tieners ontdekken dat de oorzaak van zowel de ziekte van Schippers als de moeder van Floor, tabak is. Samen met Josje trekken ze ten strijde tegen de tabaksindustrie.

Dit boek zou tieners op de gevaren van de tabaksindustrie moeten wijzen. Spijtig genoeg is dit niet helemaal geslaagd. Los van het feit dat er veel verschillende verhalen zijn, die met heel veel toevalligheden elkaar kruisen, stoorde me vooral een aantal feiten die onrealistisch overkomen. Er wordt zogezegd door de tabaksfabrikant een plan beraamd om jongeren toch in contact te laten komen met sigaretten, ondanks de gevaren ervan. Zelfs met een naïeve blik, lijkt me het onwaarschijnlijk dat tabaksfabrikanten het risico nemen om zoiets te plannen. Er wordt heel geheimzinnig over gedaan, alsof het een masterplan is, maar je wordt teleurgesteld wanneer je ontdekt wat het is. Dat plan is ook wel doorzichtig: jongeren in stoere auto’s delen gratis sigaretten uit.

De ziekte van Josjes moeder en Schippers worden in het begin niet benoemd. In de loop van het verhaal wordt het wel duidelijker, maar ik mis informatie. Zeker voor het doelpubliek mag hier meer over gezegd worden. Het zou educatiever zijn om deze ziekte en hun duidelijke link met het roken meer te omschrijven. De manier van vertellen komt betuttelend over en de spanning heb ik nergens gevoeld. Ik heb al meerdere boeken van deze auteur gelezen en had meer verwacht.