Mieren

Dit boekje geeft ons info over het leven van mieren. Het maakt deel uit van de reeks Poot voor poot. Per deel wordt één dierensoort besproken. Achteraan vind je een register met trefwoorden: anatomie, andere mierensoorten, bescherming, bladluizen, ... Qua concept lijkt het bedoeld voor achtjarigen maar de tekst is redelijk moeilijk voor deze leeftijdsgroep. De inhoud is correct en heel gedetailleerd.  Deze info wordt in vehaalvorm weergegeven, verdeeld over twaalf thema's. Over elke dubbele pagina vind je links een titel, daaronder tekst en vervolgens foto's met uitleg. In België en Nederland zijn er zo'n vijftig soorten mieren. Je komt te weten waar mieren wonen, wat hun kenmerken zijn, wat ze eten, welke soorten er bestaan, welke taak iedereen heeft, wie hun vijanden zijn en hoe ze zich hiertegen beschermen. De prachtige foto's maken het boek aantrekkelijk. De tekst is voor geoefende lezers.