Meer weten over Afval en Recycling

De reeks 'Meer weten over' is weer een informatief boek rijker. 'Meer weten over afval en recycling' neemt, zoals de titel zegt, alle facetten van afval onder de loep. In een tijd waarin mensen steeds bewuster omgaan met het recycleren van afval, consuminderen en vegetarisme, misstaat een boek als dit niet.
Het boek is in acht hoofdstukken verdeeld. In een eerste inleidend hoofdstuk van één pagina worden de verschillende onderwerpen kort aangehaald. De volgende hoofdstukken gaan in op de verschillende soorten afval, sorteren, recycleren en verbranden.
De rode draad in dit boek zijn de vele kleine en grote flapjes. Sommige bladzijden zijn uitklapbaar, andere bladzijden zitten dan weer vol met kleine verrassingen. De illustraties zijn waarheidsgetrouw, maar op kindermaat uitgevoerd. Maar het realisme wordt niet door overdreven kinderlijke elementen verstoord. De prenten worden aangevuld met heel wat informatie, telkens in korte tekstjes weergegeven.
Kinderen zullen er zeker iets van opsteken, ook leerkrachten en ouders zullen er plezier aan beleven om meelezer te zijn van dit boek.