Mastodont

Kubwa Sana, De Reus, een gigantische olifant van dertien ton zwaar en zes meter hoog, schrijdt over de vlakten van Kenia. Het grote logge lijf lijdt, door de vele schotwonden, constant pijn. De confrontatie met de mens bracht hem enkel ellende. Hij is op zijn hoede, argwanend speurt hij naar voedsel en water. Hij ruikt de mens vanop kilometers afstand en de geur maakt hem elke keer opnieuw razend. Tijdens een expeditie wordt Tims vader door De Reus gedood. Hoewel Tim grote voeling heeft met de natuur is hij vanaf dan erg bitter. De gedachte aan wraak vertroebelt zijn geest. Met slechts één doel voor ogen gaat hij op zoek naar Kubwa Sana. Net als zovele stropers voor hem zal hij trachten om de mastodont te doden. Omdat de olifant onvindbaar is, zoekt en vindt hij hulp bij een malafide kerel. Het wordt een levensgevaarlijke tocht. Dit spannende verhaal kan je ook lezen als een verslag. Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten en het is een aanklacht tegen de stroperij en de handel in ivoor. De situaties worden beknopt beschreven en zijn door hun heldere verwoording vaak filmisch. De auteur bedient zich van verschillende invalshoeken. Zo lees je hoe de stropers tewerk gaan, voel je de pijn van de mastodont, kijk je door de lens van de natuurfotograaf, beland je in het - zieke - bedje van de verwende toeristen die koste wat het kost de “juiste” foto’s willen voor in hun album en maak je tot slot kennis met de vertwijfeling van een jongeman, die in weerwil van zichzelf de olifant wil doden. Het is een verhaal over uitbuiting, verdriet en pijn. Er zijn geen winnaars. Er is enkel de tol van het leed. Het leed dat sinds decennia lang zijn stempel drukt op en een schaduw werpt over de natuur en de mensheid. Je kan de ombuiging van wraak naar verdriet bij Tim ook zien als hoop. Hoop op een bewustzijn bij de mens met een reflex tot het behoud van de kracht en de pracht van de natuur. Een aanrader!