Mag ik even jouw hippocampus zien?

Antwoorden op psychologische vragen van kinderen

In dit boekje zijn antwoorden verzameld op vragen die kinderen stellen over zichzelf en hun omgeving. Deze antwoorden zijn opgedeeld in verschillende rubrieken: over de hersenen, over groeien en ontwikkelen, over gevoelens, over ons bewustzijn, over problemen, over ik en de anderen, over onze persoonlijkheid, over onze zintuigen, over gedachten, over gezin en opvoeding. Elke rubriek bundelt op een duidelijke manier enkele vragen over het desbetreffende onderwerp. Vragen over alledaagse dingen (bv. ‘Is lachen besmettelijk?’), over iets minder alledaagse dingen (bv. ‘Hoe weet je de weg als je slaapwandelt?’), over moeilijke dingen (bv. ‘Is het een probleem als je een probleem hebt?’ ‘Waarom worden sommige kinderen mishandeld?’), … eigenlijk over van alles en nog wat. Soms wordt een thema ludiek aangepakt, soms heel ernstig, variërend naargelang het onderwerp van de vraag. Maar steeds is het antwoord duidelijk geformuleerd en gestaafd met inleefbare voorbeelden. Moeilijke woorden en begrippen worden niet vermeden, maar in de mate van het mogelijke op kindermaat uitgelegd. Klaas Verplancke zorgde voor heerlijke illustraties, met steeds een vleugje humor en tegelijk veel gevoel erin. Deze illustraties en de vlotte, kleurrijke lay-out (doorspekt met visuele illusies) maken het boek erg aantrekkelijk voor kinderen. Het boek leent zich voor informatief en voor ontspannend gebruik, alleen of samen met een volwassene, als leesboek of als aanzet voor een gesprek of een discussie, als boek vol antwoorden en als opstapje naar meer vragen. De auteurs omschrijven als hun doel: "kinderen een antwoord geven op de vragen waar ze mee zitten, ze geboeid laten worden door de wetenschap van de psychologie en hen vooral eindeloos nieuwsgierig maken, zodat ze vragen blijven stellen…" Bij deze mag gezegd dat ze hierin glansrijk geslaagd zijn.