Licht uit!

Schaduwspel pop-up boek

Met dit boek heb je twee dingen in één: een pop-upboek en tegelijkertijd een schaduwspel. Wanneer je het boek openklapt, verschijnen er een aantal nachtelijke landschappen. Bij het boek zit een zaklampje waarmee je doorheen het landschap op de kat, de heks, de auto, enzovoort, kunt schijnen. De belichte elementen werpen dan hun schaduw op de achtergrond. Als je de zaklamp beweegt, verplaatst ook de schaduw zich en wordt het allemaal net een tikje griezeliger. De prenten zijn mooi uitgesneden. De achtergrond, die de nachtelijke hemel voorstelt, is eenvoudig. Onder elke prent staan twee regeltjes tekst op rijm. De verzen doen echter nogal geforceerd aan en zijn eigenlijk overbodig. Dit is geen voorleesboek, maar wel een speelboek dat in de duisternis ‘gelezen’ dient te worden. Het vastgekleefde plastic doosje waarin het lampje past, is nogal onhandig als bergplaats. Een leuk detail is dat de titel van het boek en de sterretjes op de kaft oplichten in het donker. Spijtig dat dat niet het geval is voor de tekst.