Legendes van de zee. Zeemysteries

Op de achterflap van dit informatieve boek kan je lezen dat je er alles over de geheimen en de legendes van de zee in kan ontdekken evenals andere interessante zaken die met de zee te maken hebben. Er wordt uitgelegd wat een mysterie eigenlijk is, gevolgd door de vraag om verschillende mysteries op te lossen. Als je het boek verder leest, vind je de antwoorden op de verschillende vragen terug. De verschillende mysteries worden heel beknopt besproken. Binnen deze korte uitleg worden bovendien nog een aantal andere begrippen verklaard en worden ook verschillende vragen gesteld. Het boek is een opeenvolging van verschillende mysteries, er zit echter weinig logica in de opbouw en de informatie is zeer oppervlakkig.
Er wordt gepretendeerd dat de makkelijk lezen-serie 'Lees-mij!' leuke en boeiende boeken biedt en dat elk boek één onderwerp op kernachtige wijze behandelt. Dit boek beantwoordt echter helemaal niet aan deze verwachtingen. De grote illustraties en cirkels met tekst lijken soms eerder bladvulling dan dat ze verduidelijkend zijn. Met een andere bladschikking zou er veel meer informatie verstrekt kunnen worden. Geen enkel onderwerp wordt echt uitgediept, er wordt echter vooral uitgeweid naar gerelateerde onderwerpen waardoor het boek helemaal niet kernachtig is. In de woordenlijst op het einde worden vooral begrippen verklaard die reeds aan bod kwamen in het boek zelf. Er worden ook tips gegeven voor boeken en websites over dit thema, waaronder een site met spreekbeurten. In plaats van kinderen aan te sporen tot zelf ontdekken en creatief aan de slag gaan, wordt alles voorgekauwd en op een blaadje gepresenteerd. De enige sterkte van dit boek is het overzichtelijke register achteraan dat kinderen kunnen gebruiken om zelf in het boekje op zoek te gaan.