Kunst(en)makers

Dit is het werk van een mama die ook leerkracht handvaardigheid is. Om kinderen te motiveren, beter te leren kijken en tot betere resultaten te brengen, vertelde ze eerst over een bepaalde kunstenaar. Hoe hij leefde en werkte, wie hem inspireerde, welke kleuren, technieken en materialen hij gebruikte. Dan mochten de kinderen zelf aan de slag in de stijl van ... schilders als Karel Appel, Jan Wolkers, Kandinsky, Rothko, Warhol, Monet, Mondriaan, Miro, Matisse e.a. Om de moeilijkheidsgraad van de opdrachten aan te geven gebruikt ze sterren van een tot drie. Ze geeft aan welk materiaal je moet voorzien en je krijgt ook enkele praktische tips over materialen. Dan volgen de schildersportretten, twintig in het totaal, gevolgd doortelkens een opdracht. Ze besluit met enkele ideeën over het ophangen van kunstwerken en een dankwoord.
Je voelt dat hier een praktijkmens aan het woord is; de opdrachten zijn heel concreet, gebruiksklaar als het ware. Heel nuttig in elke schoolbibliotheek.