Kunnen we de tijger redden?

Anders dan de titel doet vermoeden, gaat dit boek niet alleen over de tijger maar over heel veel andere bedreigde dieren. Het begint met dieren die er niet in geslaagd zijn om zich aan te passen aan hun veranderende leefomgeving zoals de dodo, de stellerzeekoe, de reuzenalk, de buidelwolf of de kangoeroerat. Voor deze dieren moeten we het stellen met een afbeelding. Naast de afbeelding staat het jaartal waarop het dier voor het laatst levend werd gezien. Voor de dodo was dat bijvoorbeeld al in 1665.
Er zijn echter veel diersoorten die nog wel bestaan maar waarvan de aantallen steeds kleiner worden. Die noemen we bedreigde dieren. Omdat de mens daar nog kan ingrijpen gaat dit boek over hen. Aangezien de tijger een prominente vertegenwoordiger van de bedreigde dieren is, wordt daar eerst op gefocust.
Bij prachtige grote prenten krijg je eerst informatie over de tijger: leefgebied, kenmerken. Van de tijger zijn er nog minder dan 2500 volwassen dieren in het wild. Het is moeilijk om de tijger een plaats te geven in een wereld waarin steeds meer mensen een plaats zoeken om te leven. Tijgers zijn groot en hebben veel ruimte nodig, ze zijn mooi en ze zijn gevaarlijk. Heel genuanceerd worden de problemen bij het beschermen van de tijger verklaard: "Als jij als arme boer met een paar koeien en geiten probeert een bestaan op te bouwen, ben je waarschijnlijk niet zo blij als een hongerige tijger bij jou in de buurt leeft. En als iemand je voor de vacht en de botten van de tijger meer wil betalen dan je met drie maanden hard werken op het land kunt verdienen, is het wel heel verleidelijk een paar vallen op te zetten - ook al weet je dat het eigenlijk niet mag."
Dan volgen enkele voorbeelden van dieren die met plaatsgebrek kampen. Een heel apart verhaal is dat van de partulaslak. Deze soort wordt bedreigd door de wolfslak die door de mensen naar de eilanden in de Stille Oceaan (Polynesië) werd gebracht. Van de 63 soorten partulaslakken blijven er nog maar vijf in het wild over, elf andere zitten in dierentuinen. Ook andere dieren worden bedreigd door roofdieren die de mens met andere bedoelingen in hun leefgebied binnenbracht.
Soms zit het gevaar in de prooi. Dat is het geval met de gieren. Zij zijn de opruimers in de natuur. In India eten ze de krengen van dode koeien maar de boeren geven aan de koeien een bepaald medicijn waardoor gieren ziek worden en sterven. De regering zou dat medicijn kunnen verbieden maar dan komen de farmaceutische fabrieken in opstand. Bovendien zijn er grote voorraden verspreid over het hele land. 'Het is nooit zo eenvoudig als het lijkt!' Er worden nog enkele andere dieren die door menselijk handelen bedreigd worden, genoemd en getekend o.a. de albatrossen.
Maar voor sommige dieren zijn er tijdig de nodige maatregelen getroffen, zo bijvoorbeeld voor de Amerikaanse bizon, de witte neushoorn ...
Sommige dieren zijn bijzonder moeilijk te redden. Dat is het geval met de kakapo, een vogel die niet kan vliegen en enkel in Nieuw-Zeeland leeft. Hij legt bovendien maar één keer om de drie of vier jaar eieren. Het is interessant om te lezen welke inspanningen dierenbeschermers leveren om deze kakapo te redden.
Ook de klimaatverandering is een bedreiging voor sommige dieren, zoals de ijsbeer.
Het boek besluit met tips van websites die meer informatie geven over bedreigde dieren en organisaties die zich met deze materie bezighouden. Tenslotte is er info over de auteur en de illustrator. Deze laatste, Vicky White, verdient meer dan één pluim voor haar prachtige tekeningen, zij maken het boek tot een feest. De tekst is zeer toegankelijk, zeer informatief en zoals gezegd heel genuanceerd.
Een uitstekend en een fraai informatief boek!