Kom, we gaan een boek lezen!

In dit kartonboekje wil een kind een boek voorlezen. Hamster is enthousiast en roept de andere dieren. De zebra, het kind, de kat, de hamster en de leeuw zitten klaar. Maar de zebra hinnikt en roept "wacht!", want de ooievaar is er nog niet. Bij de volgende poging roept de kat: "Ik wil het kussen!". Vervolgens wil de hamster de vissen er ook bij. En nog steeds kunnen ze niet starten. Iemand zit op de staart van de leeuw, de vissen kunnen niks zien, de neushoorn vindt z'n sloffen niet. Zo gaat het nog een tijdje door ... Er doen zich hilarische taferelen voor maar uiteindelijk lukt het hen om samen een boek te lezen.

Telkens weer doet zich een nieuw probleem voor. Die herhaling is zeer geliefd bij kleuters. Het verhaal op zich is heel eenvoudig en bestemd voor jonge kinderen die voor het eerst in aanraking komen met een boek. Ze zullen in eerste instantie aangetrokken worden door de illustraities. Allerlei dieren gedragen zich als mensen. Ze nemen samen plaats in de zetel. Kinderen houden van de verpersoonlijking van dieren. De leeuw, het hamster, de vissen, de zebra zijn duidelijk herkenbaar getekend. De kleuren zijn zacht en waarheidsgetrouw. De emoties op de gezichten van kind en dieren spreken boekdelen. De zebra zit dan eens radeloos met de poten in de lucht om zich nadien ongeduldig van deze gekke bende af te keren. Het boekje is bestemd voor kinderhanden en heeft een handig, vierkant formaat met afgeronde hoekjes. Kortom een leuke eerste kennismaking voor peuters met een boek.