Juffrouw van Zanten & De Zeven Rovers

Roversbroers met een woest uiterlijk en gevaarlijke geweren willen de postkoets beroven. Tenminste ... dat zijn de schurken van plan. Maar in de koets zit juffrouw Van Zanten en zij zal de rovers manieren leren. Zal het haar lukken? Dat is de vraag!
Dit verhaal helemaal op rijm over normen en waarden en de regels van het fatsoen zal wellicht eerder door volwassenen dan door kinderen gesmaakt worden. Het steekt de draak met een fenomeen als de 'supernanny' die de baldadige jeugd wel eens zal heropvoeden. Juffrouw van Zanten en de nu keurige broertjes doen zelfs mee met een opvoedwedstrijd, wat hen eeuwige roem en televisie-optredens moet opleveren. Maar dan blijkt dat het bloed altijd kruipt waar het niet gaan kan en de broers slaan opnieuw aan het roven. De juryleden zijn een makkelijke prooi. Na enig aandringen kiest juffrouw van Zanten zelf voor een nieuwe carrière. En dat is dan weer een grappig slot dat ook kleuters zullen waarderen.
Het verhaal is met veel zwier op papier gezet zowel qua lettertype als qua illustraties. Maar je ziet door het bos de bomen niet meer. De tekst is tamelijk moeilijk leesbaar voor kinderen van pakweg zeven jaar en de illustraties zijn zo overvloedig en druk aanwezig dat het een beetje vermoeiend is om dit boek vlot voor te lezen. Ook het rijm komt soms nogal geforceerd over.