Jop en Sinterklaas

'Jop en Sinterklaas' is een kleurrijk prentenboekje voor jonge kleuters vanaf drie jaar. Jop, de kleine giraf, kijkt verlangend uit naar de komst van de Sint, niet omwille van de cadeautjes maar om een dikke knuffel van de Sint te krijgen. En Jops liefste wens wordt vervuld, al is het niet helemaal zoals hij dat zelf had voorzien.
De duidelijke afbeeldingen in heldere kleuren en het eenvoudige verhaal maken dit sinterklaasboekje geschikt voor jonge kinderen. Ook het kleine formaat en de stevige, afwasbare kaft zijn voorzien op kleuterknuistjes. Het boekje kan tevens dienen als een kennismaking met de bekendste sinterklaasliedjes. Deze worden in een ander lettertype weergegeven, goed afgescheiden van de hoofdtekst, maar een echte meerwaarde aan het geheel bieden ze niet. Het eigenlijke verhaal wordt in korte, half rijmende zinnen weergegeven. Telkens gaat het om vier regels waarvan er meestal twee rijmen. Bij het hardop lezen valt op dat hier en daar wel wat schort aan ritme en metrum.
Het sinterklaasritueel wordt naar Nederlandse gewoonte weergegeven: verschillende dagen na elkaar zet Jop een schoentje en dat wordt telkens weer gevuld. Een verteller kan dat natuurlijk gemakkelijk aanpassen aan de plaatselijke gebruiken. Een beetje vreemd is wel de vermenging van antropomorfe dieren (Jop als rechtop lopende, sprekende giraf) en menselijke personages (Sint en Piet, de andere kinderen die de Sint opwachten), maar daar zullen de kleuters allicht geen problemen mee hebben. Jop de giraf is trouwens het handelsmerk van Esther Naalden, zoals te zien is op haar website www.heppi.nl. Daar vind je een overzicht van de beschikbare Jop-boekjes en er kunnen ook enkele kleurplaten worden gedownload.