Jona

Jona is een 16-jarige jongen die samen met twee klasgenoten op zoek gaat naar een stukje persoonlijke geschiedenis dat angstvallig door zijn conservatieve, joodse vader geheim gehouden wordt. Het verhaal wordt opgebouwd vanuit de onsamenhangende herinneringen van Jona's dementerende oma. Zij heeft het telkens over Simon.

Maar wie is die mysterieuze Simon eigenlijk? En waarom wil Jona’s vader liever niet dat de herinneringen van zijn schoonmoeder ontcijferd worden? Het verhaal komt wat trager op gang, maar eens je alle puzzelstukjes krijgt aangereikt, word je als lezer ook meegezogen in de zoektocht naar de waarheid. Bovendien geeft het verhaal een mooi beeld van enkele joodse gebruiken en tradities die in een hedendaags joods gezin in Nederland nog steeds opduiken.

Schrijfster Anna van Praag draagt zelf een klein stukje joodse geschiedenis in zich mee en is met dit boek toe aan haar achttiende creatie: een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende palmares.

Dit boek is herkenbaar voor iedere jongere die op zoek is naar de eigen identiteit en die ervaart hoe de geschiedenis van ouders en voorouders daar onlosmakelijk een invloed op heeft.