Ik ontdek het regenwoud

Dit boek verschijnt in een reeks waarvan de andere delen over woestijn-, vijver- en nachtdieren gaan. Achterin het boek vind je een zogezegde zaklamp, in feite een wit rond kartonnetje. Als je deze 'zaklamp' achter de donkere, op een plastic vel afgedrukte, illustraties steekt, dan lichten die als het ware op. De tekst staat telkens links, rechts de illustraties op een plastic blaadje, gevolgd door een zwarte pagina. Dit deel is gedetailleerder dan de andere. Niet alleen krijgen we wat uitleg over de verschillende 'etages' in het regenwoud, op één illustratie staat meer dan één dier afgebeeld. Die dieren kan je makkelijk terugvinden met behulp van een schematische tekening met cijfers op de linkerpagina. Achteraan wordt ook kort ingegaan op de noodzaak om het regenwoud te beschermen. Natuurlijk zijn 20 pagina's niet voldoende om diep op het onderwerp in te gaan, maar het boek kan zeker de interesse wekken en een behoorlijke eerste indruk geven over de rijkdom van het regenwoud.