Ik, jij, wij, samen

Een kijkboek met versjes

Dit prentenboek kan je gebruiken om aan kinderen uit te leggen hoe je tot samen(werking) komt. Via tegenstellingen zoals dun/dik, groot/klein, jongen/meisje zie je dat iedereen anders is. Ondanks de verschillen kan je toch vrienden zijn en samen spelen/delen of elkaar helpen/troosten. Contrastrijke tekeningen illustreren elk onderwerp op een dubbele pagina.
Samen een spel spelen vereist wel een aantal voorafgaande afspraken. (Je moet de spelregels kennen.) Iedereen is welkom om mee te spelen maar alleen spelen is ook oké. Je kan nieuwe vrienden maken, bv. door iemand uit te nodigen tot het spel, of door zelf te vragen of je mag meespelen, of door iets te tonen. Je mag nee zeggen als je je ergens niet goed bij voelt, bv. als je niet wil meegaan, als iemand jou slaat, of als iemand iets afneemt.
Het boek sluit af met een aantal situaties (een per dubbele pagina) waaraan een opdracht is gekoppeld, bv.: Waaraan kan je zien dat de kinderen vrienden zijn?, Wie speelt samen in een groep?, Wie speelt alleen?, Wat kan je doen om vrienden te maken?
De leuke versjes en vragen in dit boek maken de thema’s gemakkelijk bespreekbaar en bevorderen de taalontwikkeling. Met dit grote hardkartonnen boek kan je op een speelse en eenvoudige manier de sociale vaardigheden van peuters en kleuters stimuleren.