Ik ben een pleegkind

Pleegzorg is voor sommige kinderen de rustige haven in een woelige situatie, voor anderen de broodnodige opvang in een moeilijke periode en voor nog anderen een tweede of zelfs nieuwe thuis. Dit boek belicht niet enkel de idyllische kant van pleegzorg. Het is niet enkel zorg dragen voor met een heel groot hart, het is ook een beetje zorgen erbij nemen en daar mee (leren) omgaan. De aanpassing die de komst van een nieuw kind (hoe tijdelijk ook) in een gezin teweeg brengt, kan je niet ontkennen, die is er, maar het boek toont tegelijk hoe die aanpassing ook mooi kan zijn. Ook voor het pleegkind is zo’n ‘nieuw’ gezin een hele aanpassing, want alles is anders en alles is niet ‘thuis’. Een kind komt aan in zo’n gezin met zijn eigen achtergrond, met zijn eigen karaktertje en zijn eigen lachjes en verdrietjes. En achter dat kind staat ook nog eens een heel gezin, dat al dan niet achter de pleegzorg staat. Het is dus logisch dat alles niet meteen op wieltjes loopt. Maar waar een wil is, is een weg. Die weg wordt hier weliswaar aangetoond met een klein beetje een stroperig ondertoontje, maar dat nemen we er wel bij. Dit boek is zeker bruikbaar wanneer je pleegzorg uit wilt leggen aan jongere kinderen. Het boek leent zich om voor te lezen (+5), omdat je dan ook het verhaal kan bespreken achteraf. De prenten zijn niet erg aantrekkelijk, maar wel kleurrijk. Achteraan in het boek vind je nog tips terug.