Hop, hop, paardje

Zingen en spelen met je kindje

Dit boek is opgedragen aan alle moeders en grootmoeders die hun kinderen leerden zingen. Het bevat een schat aan bekende en minder bekende kinderliedjes, bakerrijmpjes, wiegeliedjes, kriebelversjes, schootrijmpjes, knuffelliedjes. Ze zijn verzameld uit "het Nederlands cultuurgoed dat vooral mondeling werd overgeleverd." Heel veel van de liedjes zijn ook in Vlaanderen bekend. In de inleiding wijst de samenstelster, een autoriteit op het gebied van prentenboeken, op het belang van zingen vanaf het prille begin voor de taalontwikkeling van kinderen. Samen zingen geeft kinderen ook een gevoel van geborgenheid en veiligheid.
De liedjes zijn ingedeeld als volgt: 1. Schootliedjes; 2. Zingen met je handen; 3. Op de grond; 4. Liedjes over het kinderlijfje; 5. Eten; 6. In het zwembadje; 7. Wiegeliedjes en versjes voor het slapengaan. Voor elk hoofstuk staat een korte inleiding waarin de bijdrage van dat soort liedjes aan de ontwikkeling van kinderen wordt toegelicht en enkele raadgevingen. Onder elk liedje staan tips voor begeleidende bewegingen. Het boek eindigt met een verantwoording waarin nog meer tips en ook een bibliografie en websites voor wie meer wil weten.
Elk onderdeel begint met een grote collage-achtige prent; deze prenten zijn interculureel. Verder staan er kleinere illustraties tussen de versjes. Er staan geen noten bij de liedjes, maar ze zijn zo ritmisch dat je er gemakkelijk een melodie kunt bij bedenken.
Dit is een heel waardevol boek voor thuis, de kinderopvang, de eerste kleuterklas, de lerarenopleiding en de bibliotheek.