Hoeveel bomen?

Hoeveel bomen heb je nodig voor een bos? Alle dieren denken het antwoord te kennen maar ze roepen allemaal iets anders. Wie heeft er nu gelijk? Tussen het geroep door is er nog een fijn stemmetje dat iets wil zeggen. Als we goed luisteren, horen we dan het juiste antwoord?

Barroux staat er om bekend filosofische prentenboeken te maken. Eerder verschenen van hem 'Waar is de olifant?', 'Waar is de zeester?' en 'Welkom!'. Boeken waarin onderwerpen als ontbossing, vervuiling van het zeewater en vluchtelingen aan bod komen. In dit boek wordt er nagedacht over de kracht van het verheffen van woorden en niet van een stem. De luidste roeper heeft niet gelijk omdat hij boven alle andere stemmen uitkomt. Het antwoord op de hamvraag van dit boek is hier duidelijk ondergeschikt aan het nadenken over het verloop van het verhaal zelf. Belangrijk bij filosoferen – zeker bij kinderen – is dat er geen juiste of foute antwoorden gegeven kunnen worden. Iedereen mag overtuigd zijn van wat hij of zij denkt zolang die persoon anderen die overtuiging niet opdringt. Dat is best moeilijk voor jonge kinderen en soms ook voor volwassenen ...

De illustraties in dit boek zijn duidelijk, niet overladen en sommige prenten herhalen zich. Het zijn niet meteen de prenten waar ik voor val. Het kleurenpalet vind ik wel mooi. Tekst en illustraties vullen elkaar goed aan. De lettergrootte en de tekstrichting geven aan hoe je tekst best voorleest. Hoe groter de letters, hoe luider en andersom. Het verhaal bouwt mooi op en heeft een verrassend einde. Het is een verhaal dat lang kan blijven malen.

Leerkrachten die graag filosoferen met (jonge) kinderen zullen blij zijn met dit boek. Het verhaal leent zich ook prima voor een rollenspel in de klas.