Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht

Een onvergetelijk boek, bekroond met vele prijzen, waaronder de prestigieuze 'Whitbread Award' en de 'Zilveren Zoen'.
De hond van de buurvrouw werd op gruwelijke wijze gedood. Christopher ziet als eerste 's morgens de hond liggen, rent erheen, omarmt hem. Op dat ogenblik ontdekt de buurvrouw haar hond en ze verdenkt ze Christopher. Je wordt onmiddellijk in het verhaal als een echte thriller opgezogen. Christopher heeft Asperger, je kan dit omschrijven als autisme met een hoge intelligentie. In werkelijkheid zijn er veel variaties in hoe een persoon zijn autisme beleeft. Christopher heeft een ernstige vorm van Asperger en als lezer kruip je als het ware in zijn hoofd. Elk detail van emotie en waarneming is zo indringend voor hem. Het bepaalt zijn hele persoon en zijn relatie tot zijn omgeving en de maatschappij.
De auteur schetst deze beleving heel minutieus, met gevoel voor elk detail toont hij hoe Christopher probeert al de binnenkomende prikkels te neutraliseren, te ordenen via eigen ontwikkelde systemen. Deze gedragingen komen onbegrijpelijk en bizar over, maar zijn voor hem levensnoodzakelijk om zich te kunnen handhaven. Hierbij zien we hoe hij op een heel eigen manier zich veilig voelt en geluk ervaart. Wanneer Christophe geconfronteerd wordt met de leugens van zijn vader voel je als lezer bijna letterlijk zijn pijn. Hij voelt zich bedreigd wanneer hij ontdekt dat zijn vader de hond heeft gedood. Hij vlucht naar zijn moeder. Deze hele reis is voor hem een helse onderneming in het ongekende. Uiteindelijk vinden de ouders een nieuw evenwicht om met Christopher om te gaan.
Het verhaal boeit op vele vlakken. Vooreerst maak je kennis met de bizarre wereld van een jongen met Asperger-syndroom en je gaat begrijpen hoe emotioneel zwaar dit voor de ouders is. Anderzijds is het verrassend hoe de jongen op unieke wijze voor zichzelf oplossingen zoekt die het leven draaglijk maken. De auteur geeft blijk van een diepgaande kennis van dit onderwerp. De taal is mooi, het verhaal ontroerend en eveneens met een sterk gevoel voor humor geschreven. Tussen de spannende gebeurtenissen in, geniet je van de grappige anekdotes en wiskundige raadsels.